DENS en Heijmans testen Hydrozine-aggregaat bij Atlas Living Lab in samenwerking met TU Eindhoven.

DENS heeft de afgelopen maand een succesvolle pilot gedraaid met de Hydrozine aggregaat op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens de pilot heeft de aggregaat 2000 kWh aan energie opgewekt zonder de uitstoot van schadelijke emissies.

Unieke vorm van energieopwekking op de bouwplaats

In het kader van de energietransitie en emissieloos bouwen starten tech-bedrijf DENS en bouwonderneming Heijmans een proef met een nieuwe vorm van energieopwekking. Het gaat om een Hydrozine-aggregaat dat op de bouwplaats het traditionele dieselaggregaat vervangt. Dit aggregaat, genaamd de DENS X2, werkt zonder de uitstoot van schadelijke stoffen zoals fossiele-koolstofdioxide, stikstofoxides, zwaveloxides en fijnstof. Het doel met dit aggregaat? Het creëren van een versnelling in de energietransitie en duurzame energie beschikbaar maken op iedere locatie.

Hydrozine als Duurzame brandstof voor de DENS X2 aggregaat

Duurzame energie kan overal worden opgewekt door het gebruik van de vloeibare brandstof Hydrozine in het aggregaat van DENS. Hydrozine bestaat voor het voornaamste deel uit mierenzuur en wordt geproduceerd met koolstofdioxide, water en duurzame stroom. Dezelfde elementen komen vrij bij het gebruik van de brandstof, waardoor Hydrozine een 100% CO2- en dus klimaat-neutrale oplossing is. Het innovatieve aggregaat van DENS kan ruim 20kW aan energie per uur opwekken. Dit biedt de mogelijkheid om de stroombehoefte van een kleine bouwplaats CO2 neutraal te voorzien in tegenstelling tot de, nu nog vaak gebruikte, diesel aggregaat. Het gebruiksgemak van de X2 is vergelijkbaar met het diesel aggregaat, door de snelle startup, het geleverde vermogen, het bijtanken en het verplaatsen.

Waarom Heijmans gelooft in de Hydrozine-aggregaat

Zowel de stikstofcrisis als klimaatverandering stellen de bouwsector voor grote uitdagingen. Heijmans wil deze uitdagingen aanpakken en is daarom een van de koplopers op het gebied van emissieloos bouwen. Het aggregaat van DENS biedt bouwbedrijven CO2 neutrale en stikstofvrije stroom voor op de bouwplaats. Deze duurzame stroom maakt het mogelijk om op grotere schaal bouwmaterieel te elektrificeren en dit vervolgens op een duurzame manier op te laden, zodat, ook zonder netaansluiting elektrisch gebouwd kan worden. “Op deze manier is het aggregaat de ruggengraat van de emissieloze bouwplaats geworden en daarmee een strategisch materieel stuk voor een duurzame toekomst.”- aldus Stefan Daamen Sr. Advisor duurzaamheid bij Heijmans. Deze technologie past bij de visie van Heijmans om de bouwactiviteiten te verduurzamen. Samen optrekken om duurzame innovaties te stimuleren!

Doel van de Pilot

Als voorbereiding voor het gebruik op de bouwplaats is een eerste proef gedaan op de plek waar de ontwikkeling ruim vijf jaar geleden is gestart, op de Technische Universiteit Eindhoven. De pilot kon plaatsvinden in het kader van het onderdeel Atlas Living Lab, een OPZUID project van de TU/e, dat de mogelijkheid biedt aan jonge bedrijven uit de regio Zuid om nieuwe duurzame technologieën te testen in een gecontroleerde praktijksituatie. Deze testen dienen als mogelijkheid om ervaring op te doen voor verder gebruik van de techniek in de maatschappij. Atlas, het meest duurzame, gerenoveerde onderwijsgebouw ter wereld volgens de BREEAM-norm speelt hierbij als Living lab een centrale rol. Tijdens de testperiode is veel kennis opgedaan rondom de techniek van de X2, de logistiek en de opslag van Hydrozine in een gebruiksomgeving, in een veilige omgeving buiten de werkplaats van DENS. Ook laat de pilot zien hoe de X2 kan functioneren als ondersteuning op een bestaand energienetwerk.

Resultaten van de pilot

De door DENS opgewekte stroom is gebruikt om de elektrische machines van De Enk op te laden en als aanvulling op het elektriciteitsnetwerk waar het Atlas gebouw gebruik van maakt. De Enk verzorgt de groenvoorzieningen rondom Atlas en de rest van de TU/e-campus. Als in de toekomst meer elektriciteit gevraagd wordt omwille van een evenement of door een groter aantal elektrische voertuigen kan het DENS aggregaat dan ook functioneren als ondersteuning van het elektriciteitsnetwerk.  De succesvolle uitkomst heeft DENS klaargestoomd voor de tweede fase van de samenwerking met Heijmans; het testen op de bouwplaats.

DENS-demonstrator is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van OP-Zuid.  https://ec.europa.eu/regional_policy/nl/funding/erdf/

Mierenzuuraggregaat als ruggengraat voor de geëlektrificeerde bouwplaats

Edo Beerda 14-01-2021 BRON: Cobouw. Steeds meer bouwplaats materieel is elektrisch, maar dat levert weinig milieuvoordeel op als het opladen gebeurt aan een stinkend dieselaggregaat. Het mierenzuuraggregaat biedt uitkomst. Bijtanken kost wat, maar dan heb je wel een milieuvriendelijke energiebron.  

De bouwplaats van De Groene Boog in Rotterdam krijgt binnenkort de eerste ‘hydrozine-aggregaat’. Voorbij Funderingstechniek, dat hier werkt aan een nieuw stuk A16, gaat met de DENS X2 zijn elektrische materieel opladen: een midi-graver, een ankerboormachine, een machine voor hogesnelheidspalen en een 20 tons shovel. “Op dit werk vormt ons aggregaat de ruggengraat van de bouwplaats, het voorziet alle elektrische machines van energie”, vertelt een trotse Max Aerts van leverancier Dutch Energy Solutions (DENS). “Laadinfrastructuur is de grote uitdaging van de geëlektrificeerde bouwplaats. Wij hebben er een oplossing voor.”

Het aggregaat dat hij met zijn jonge Helmondse bedrijf ontwikkelde draait op hydrozine, beter bekend als mierenzuur. Dat is een vloeibare waterstofdrager, die ten opzichte van gasvormig waterstof een belangrijk voordeel heeft: voor opslag ervan zijn geen compressor en zware druktanks nodig.

Hydrozine bevat 53 gram waterstof per liter en kan worden [MA1] geproduceerd door toevoeging van CO₂, na elektrolyse van water. Het aggregaat dat DENS ontwikkelde is uitgerust met een brandstofcel. Nadat het aggregaat de waterstof weer uit het mierenzuur heeft gehaald, maakt deze brandstofcel er schone elektrische energie van. “Het proces verloopt net als wanneer je Mentos in een fles Cola gooit”, zegt Aerts. “Het gas dat vrijkomt als het gaat bruisen, wordt opgevangen en door de brandstofcel omgezet in elektriciteit.”

Bijtanken is eenvoudig. Mierenzuur is een vloeibare brandstof die gewoon in plastic tanks naar de bouwplaats komt. Je hoeft het alleen maar in de 1000 liter tank te kieperen. Het aggregaat van DENS levert een nominaal vermogen van 20 kW en heeft een 60 kWh accu. “Als hij 24 uur per dag doordraait, kan hij zo’n 480 kWh schone energie per etmaal produceren”, vertelt Aerts. “Dat is genoeg om al het materieel van Voorbij op te laten draaien.” Urban Mobility Systems (UMS) is bij het project betrokken als leverancier van de batterijsystemen en zorgt voor de elektrificatie van het materieel.

Gesloten koolstofkring

Het innovatieve aggregaat is behoorlijk hongerig. Per minuut gaat er bijna een liter mierenzuur doorheen. Dat komt doordat in een liter mierenzuur maar een vijfde van de hoeveelheid energie zit die een liter diesel (10 kWh) bevat. De afvalproducten die vrijkomen bij het proces zijn waterdamp en CO₂. Toch werkt de mierenzuuraggregaat CO₂-neutraal, legt Aerts uit. “Je voegt eerst CO₂ toe om hydrozine te maken en stoot het bij het gebruik weer uit. Het is dus een gesloten koolstofkring, waarin kooldioxide fungeert als verpakking.” [MA2] 

Verdere uitstoot komt er bij het mierenzuuraggregaat niet aan te pas. Er komt geen stikstof, zwaveloxide, fijnstof vrij en het apparaat draait ‘fluisterstil’. Dat komt doordat de energieproductie geen verbrandingsproces is, maar het resultaat van een chemisch reactie.

DENS heeft grote plannen met zijn innovatie. De eerste vier aggregaten zijn al verkocht aan verschillende bouwbedrijven. “Maar we verwachten er dit jaar in totaal tientallen te gaan leveren”, vertelt Aerts.

De ambities reiken nog verder. Het bedrijf onderzoekt samen met UMS of het mogelijk is bouwmachines uit te rusten met een hydrozinesysteem. Want dan hoeven ze niet meer te laden aan het aggregaat, ze kunnen simpelweg tanken. Vooral voor zwaarder materieel kan dat een interessant optie zijn. “Want daarvoor heb je dusdanig veel batterijen nodig dat een mobiele hydrozine aandrijving praktischer, efficiënter en goedkoper is”, zegt Aerts. “In plaats van verwisselbare batterijpakketten krijg je dus verwisselbare hydrozinepakketten.” Een zware graafmachine zou met een dergelijk modulair systeem veel langer onafgebroken kunnen werken. Dat het kan, bewezen de oprichters van DENS al als studenten aan de TU Eindhoven. Toen bouwden ze voor VDL Groep een mierenzuursysteem voor een bus.

Gebruik van een hydrozine-aggregaat is duurder dan een dieselaggregaat, de kosten per kWh zijn ongeveer twee maal zo hoog, schat Aerts. “Maar als je de maatschappelijke kosten meerekent van fijnstof, CO₂ en stikstof die vrijkomen bij dieselverbruik ben je goedkoper uit.” Hij verwacht dat de kosten fors gaan dalen als de schaalgrootte van de markt voor elektrisch bouwmaterieel groeit en afvangen van CO₂ meer gemeengoed wordt. “Dit kan groot worden, zeker bij zwaar materieel, want hydrozine is een veel efficiëntere energiedrager dan waterstof.”

<kader>Team FAST

Dutch Energy Solutions (DENS) ontstond vijf jaar geleden aan de TU Eindhoven als Team FAST. Dit studententeam bouwde in samenwerking met VDL een concept systeem voor een bus waarin een elektromotor werd voorzien van energie door middel van mierenzuur. Na afloop van dit project ontwikkelde de het team het systeem verder door tot een stationaire generator voor de bouw. Deze werd als aggregaat getest op de bouwplaats van BAM Infra bij de aanleg van de N211 bij Poeldijk, de eerste CO₂ negatieve weg van Nederland.

In 2018 ging het studententeam als zelfstandige start-up verder op de Automotive Campus in Helmond.


 [MA1]Er zijn namelijk meerdere methodes mogelijk.

 [MA2]Kan ook uit verschillende bronnen

https://www.cobouw.nl/innovatie/nieuws/2021/01/mierenzuuraggregaat-als-ruggengraat-voor-de-geelektrificeerde-bouwplaats-101291904

Staatssecretaris Van Veldhoven brengt digitaal bezoek aan DENS en Brainport Smart District

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven bezocht 30 november DENS en Brainport Smart District (BSD), om te zien hoe circulair bouwen in de praktijk vorm krijgt. Vanwege de geldende coronamaatregelen vond dit bezoek digitaal plaats. Staatssecretaris Van Veldhoven was onder de indruk van de verschillende innovaties die in Helmond tot stand komen. “We mogen geen kans onbenut laten om de circulaire energie transitie binnen de bouwsector actief te ondersteunen.  De innovaties ontwikkeld binnen BSD en DENS dragen bij aan de gigantische schaalsprong waar we voor staan. Ik pak de handschoen graag op om samen met betrokken partners slimme innovaties tot wasdom te laten komen, zodat deze uiteindelijk grootschaliger toegepast kunnen gaan worden”, aldus de staatssecretaris.

In een online meeting ging Van Veldhoven, in bijzijn van onder meer wethouder Cathalijne Dortmans, burgemeester Blanksma en Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, in gesprek met ondernemers Max Aerts en Tijn Swinkels van DENS. Zij kreeg te zien hoe DENS bijdraagt aan de Bouwplaats van de Toekomst met de toepassing van hydrozine. Hydrozine, ook wel mierenzuur genoemd, levert aan stroomaggregaten duurzame stroom, volledig vrij van schadelijke emissies en geluid. Hiermee dragen wij bij aan een schone bouwplaats en het terugdringen van schadelijke stoffen. Om de energietransitie in de bouwsector te kunnen versnellen, vonden wij het relevant om vandaag onze techniek te kunnen agenderen bij de staatssecretaris”, vertelt Max Aerts, oprichter van DENS.

Proeftuin
Na het gesprek met DENS werd de staatssecretaris bijgepraat over de ontwikkelingen in Brainport Smart District. Deze nieuw te ontwikkelen wijk in Helmond is de plek waar duurzame innovaties uit de Brainport Regio kunnen landen en waar de partners gezamenlijk durven te experimenteren. De hydrozine aggregaat van DENS zal ook ingezet worden bij bouwprojecten in Brainport Smart District en is hiermee één van de vele onderdelen die samen het innovatieve en circulaire karakter van de wijk vormgeven. “Proeftuinen als BSD zijn enorm belangrijk voor de verschillende transities op gebied van onder andere duurzaamheid en circulariteit die we als land en regio moeten doormaken. Innovatiegelden en investeringen, nationaal en internationaal, zijn uiterst relevant om onze innovatieve concepten te toetsen, testen en waar nodig bij te stellen”, aldus wethouder Cathalijne Dortmans en tevens voorzitter van de Stichting Brainport Smart District.

Infraproject A16 Rotterdam proef voor stikstofreductie in de bouwsector

Infraproject A16 Rotterdam proef voor stikstofreductie in de bouwsector

Kabinet ondersteunt met pilotregeling voor emissievrije bouwplaats

De eerste volledig elektrische 25 tons graafmachine van Nederland is bij de werkzaamheden aan de nieuwe snelweg A16 Rotterdam in gebruik genomen. De A16 is daarmee het eerste project dat gebruik maakt van pilotregeling voor stikstofreductie in de bouwsector en gaat aan de slag met de elektrificatie van materieel. In de eerste helft van 2021 volgt meer elektrisch materieel. Het zijn de eerste initiatieven die moeten bijdragen aan het verduurzamen van de sector. Minister Cora van Nieuwenhuizen juicht het initiatief van de marktpartijen toe: “De eerste klap is een daalder waard: chapeau! Mooi dat er aan de A16 op deze manier gewerkt wordt. We zullen in onze aanbestedingsprocedures meer gewicht geven aan emissieloos werken”.

Elektrisch materieel op innovatieve energiebronnen

Naast de genoemde graafmachine worden in de eerste helft van 2021 meer elektrische machines op het project in gebruik genomen, zoals een 30 tons rupsgraafmachine, een 16 tons mobiele graafmachine, een asfaltzaagmachine en een 20 tons shovel. De machines gaan lopen op innovatieve energiebronnen, zoals een aggregaat op mierenzuur, en 5 hybride aggregaten met een accupakket en zonnepanelen. Ook realiseren we een ultra lage emissie zand overslag om zand van schip aan wal te brengen.


Bouwsector ziet noodzaak vergroening

Stefan van der Voorn, contractmanager bij Rijkswaterstaat, licht het initiatief toe: “De elektrificatie van materieel wordt ingezet om de sector te vergroenen. En dat is hard nodig met het oog op de klimaatopgave en de stikstofproblematiek. De elektrificatie van materieel helpt stikstof te verminderen bij de aanleg van wegen. De A16 Rotterdam heeft ook in de gebruiksfase hoge duurzaamheidsambities. Het wordt ’s werelds eerste energieneutrale snelweg met een tunnel. Er wordt dus op meerdere fronten gewerkt aan een duurzame ontwikkeling van infrastructuur.”

Meerdere duurzaamheidsinitiatieven

Innoveren doe je niet alleen. Sjoerd Gijezen, MVO-manager bij bouwcombinatie De Groene Boog: “We zien bereidheid bij de bedrijven binnen de bouwcombinatie en partners om te investeren in duurzaamheid. Samen met hen zijn verschillende innovatiesessies georganiseerd om de emissievrije bouwplaats een stap dichterbij te brengen en de pilotregeling op een goede manier in te zetten. Binnen het project A16 Rotterdam nemen we, naast de elektrificatie van bouwmaterieel, ook andere duurzaamheidsmaatregelen. Bouwmaterieel en vrachtwagens rijden op 100% HVO-brandstof. Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) brandstof is een biodiesel geproduceerd uit reststromen uit de levensmiddelen- en houtindustrie. Hiermee behalen we 89% CO2-reductie ten opzichte van diesel. We maken een voetgangersbrug van gerecycled beton, de tunnelverlichting wordt geoptimaliseerd en zonnepanelen wekken straks de energie op voor gebruik van de snelweg en tunnel. Het nieuwste initiatief betreft het zogenoemde materialenpaspoort. Door vast te leggen welke materialen we in het project gebruiken, kunnen we inspelen op toekomstig hergebruik.”

Over de pilotregeling
Ten behoeve van het reduceren van stikstofemissies in de bouwsector heeft het kabinet besloten tot een pilotregeling voor de bouwsector (à € 25 miljoen). Met deze regeling beoogt het kabinet kennis en ervaring op te doen met de inzet van zero-emissie mobiele werktuigen in een breed spectrum van bouwactiviteiten, waaronder de grond-, weg- en waterbouw. Tussen Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is overeengekomen dat in 2020 wordt gestart met een pilot voor de inzet van zero-emissie mobiele werktuigen voor het infraproject A16 Rotterdam.

Over de samenwerking

De duurzaamheidsvoorstellen op het gebied van elektrificatie komen uit een samenwerking tussen bouwcombinatie De Groene Boog (BESIX, Dura Vermeer, Van Oord en de TBI-bedrijven Croonwolter&dros en Mobilis) en partners ABX zaagmij, Anker Grondverzet, Ploegam, Voorbij Funderingstechniek, UMS en DENS. Sjoerd Gijezen: “Mooi om te zien hoe tijdens dit traject de partners in de sessies openheid gaven over hun ambities en ontwikkelingen op het gebied van elektrificatie. Uiteindelijk zijn hier kruisbestuivingen uit ontstaan en daar moet de sector het echt van hebben.” De voorstellen zijn door het onafhankelijk bureau CE Delft samen met duurzaamheidsadviseurs van Rijkswaterstaat getoetst.

De A16 RotterdamEen goede bereikbaarheid van Rotterdam, Lansingerland en de omliggende regio is belangrijk voor een sterke economie en een goede leefbaarheid. De A16 Rotterdam draagt daaraan bij. De nieuwe, 11 km lange en energieneutrale snelweg met tunnel verbindt de A16 ter hoogte van het Terbregseplein met de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. www.a16rotterdam.nl

Samenwerking tussen DENS, Voorbij Funderingstechniek en UMS

DENS slaat handen ineen met Voorbij Funderingstechniek en Urban Mobility Systems (UMS) en werkt samen aan de verduurzaming van de funderingstechniek, bouw en infra door middel van elektrificatie van machines en een aggregaat op Hydrozine.

Wij zijn enorm trots dat Voorbij Funderingstechniek samen met DENS en UMS deze grote en belangrijke stap in de richting van de elektrificatie en verduurzaming van de funderingstechniek, bouw en infra zetten.

Voorbij Funderingstechniek is een van de koplopers in de funderingsbranche op het gebied van duurzaamheid. In juni kondigden zij al aan dat ze overgingen op HVO B100 brandstof. Nu gaan ze nog een stap verder samen met DENS en UMS. DENS is een snelgroeiend bedrijf dat de energietransitie wil versnellen met onze Hydrozine aggregaat. UMS is een expert op het gebied van elektrificatie oplossingen voor o.a. industriële voertuigen en ontwikkelt voor DENS het batterijsysteem dat een belangrijk onderdeel is van het aggregaat. De samenwerking tussen DENS, UMS en Voorbij Funderingstechniek is een grote stap om de keten bij elkaar te brengen. UMS houdt zich bezig met het ontwikkelen en elektrificeren van een midigraver, shovel en heimachine en DENS verzorgt met het Hydrozine aggregaat de benodigde energie om het elektrische funderingsmaterieel op te laden. Met 2030 in zicht gaan we er in de toekomst nog verder in ontwikkelen. Dit is een grote stap richting volledig elektrisch en emissieloos bouwen.

Hoe werkt het Hydrozine aggregaat precies?

Het Hydrozine aggregaat is een unieke en veelzijdige techniek die in staat is emissieloos energie te leveren door gebruik van vloeibare Hydrozine. Het aggregaat maakt gebruik van de vloeibare waterstof drager Hydrozine, wat als vloeistof in tegenstelling tot waterstof geen druktanks vereist. Hydrozine bevat 53 gram waterstof per liter waarmee het grote hoeveelheden waterstof veilig kan opslaan. In het aggregaat wordt uit de Hydrozine direct weer waterstof opgewekt en meteen in een brandstofcel omgezet naar schone elektrische energie. Hierdoor blijft het aggregaat even gebruiksvriendelijk als het ‘oude’ dieselaggregaat. Met dit aggregaat kunnen we gaan werken met accu’s die we opladen door middel van Hydrozine. Hiermee zijn wij de eerste ter wereld die binnen een cyclus van 24 uur een midigraver en een shovel op kunnen laden.

Stip op de horizon

UMS begint binnenkort met de eerste elektrificatie van de midigraver, shovel en heimachine. Daarna zal Voorbij Funderingstechniek ook het Hydrozine aggregaat in gebruik nemen. Maar, ze zijn stappen aan het zetten om dit breder binnen Voorbij Funderingstechniek te implementeren. De techniek en elektrificatie is makkelijk op te schalen, zodat we in de toekomst ook duurzame energie kunnen opwekken voor meer en groter geëlektrificeerd bouwmaterieel.

In tegenstelling tot het ‘oude’ dieselaggregaat en de oude heistelling is het Hydrozine aggregaat en geëlektrificeerde funderingsmaterieel CO2-neutraal, fluisterstil en er is geen uitstoot van stikstof, zwaveloxide en fijnstof. We zijn enorm trots dat deze samenwerking een grote en belangrijke stap in de richting van de elektrificatie en verduurzaming van de funderingstechniek, bouw en infra zet.

Zie ook “ELEKTRIFICATIE FUNDERINGSMATERIEEL EN HYDROZINE AGGREGAAT

Waterstof-achtige brandstof is oplossing voor milieuproblemen in de bouw

10-08-2020 17:18 | DOOR: MARC SEIJLHOUWER

DENS werkt samen met Urban Mobility Systems (UMS), een bedrijf dat elektrische voertui-gen maakt. In de bouw maakten ze al een elektrische graafmachine en een ‘Knikmops’. Dens is het bedrijf dat voortkwam uit studenteam Team FAST, dat een manier ontwikkelde om mierenzuur te gebruiken als duurzame brandstof.

Hydrozine is volgens Dens-CEO Max Aerts een goed alternatief voor diesel. In tegenstelling tot waterstof kan je deze brandstof in een simpele kunststof opslagtank stoppen. “Waterstof moet je onder druk bewaren. Dat vraagt om een compressor en speciale, duurdere opslagtanks. Dan is hydrozine een aantrekkelijk alternatief”.

Lees ook: Nederlands consortium schaalt productie mierenzuur op

Aggregaten zijn de laagdrempeligste toepassing waarmee Dens furore denkt te kunnen maken. Het aggregaat bestaat uit een batterij, die stroom levert aan allerhande elektrisch bouwmateriaal. Als de batterij leeg is, slaat het hydrozinesysteem aan: mierenzuur wordt omgevormd tot waterstof dat een brandstofcel ingaat en elektriciteit maakt.

Net zo duur als diesel

Een hydrozine-aggregaat kost ongeveer evenveel als een dieselaggregaat. “Een netaansluiting is de goedkoopste optie. Maar die heb je op een bouwplaats vaak niet, en dan is dit een aantrekkelijke, milieuvriendelijke optie”, denkt Aerts. Hoe milieuvriendelijk het mierenzuur precies is, hangt af van hoe je het maakt. Nu gebruikt Dens groengas, gemaakt van bio-massa. “Daarbij willen we wel zorgen dat dat milieuvriendelijke biomassa is, bijvoorbeeld uit rioolslib.”

Andere bedrijven zijn bezig met een hydrozine-elektrolyzer, vergelijkbaar met een waterstoffabriek. “Voor die techniek werkt het bedrijf OCO aan een pilot-fabriek.” De productie van hydrozine is wel minder efficiënt dan die van waterstof. “Maar in elke stap ná de productie is het goedkoper en beter, omdat je het simpel kan vervoeren en opslaan.”

Het studententeam FAST maakte een mierenzuursysteem voor een bus. Daarmee leek de brandstof eerst bedoeld voor duurzame mobiliteit. Aerts: “Dat was meer een demonstratie van de techniek. In de autowereld zien we dat elektrische auto’s een opmars maken. Misschien dat mierenzuur op termijn wel kan helpen voor zwaar vervoer: bussen en vrachtwagens.” Ook wil Dens misschien zo’n hydrozinesysteem ín bouwmachines stoppen, zodat ze niet meer op hoeven te laden aan het aggregaat maar gewoon kunnen tanken.

Klimaatneutraal vliegveld

Bij de bouw kan DENS op korte termijn de meeste impact maken, denkt Aerts. Maar zijn bedrijf kijkt ook naar andere toepassingen. “Hoewel ze nu stilliggen, kunnen festivals het hydrozine aggregaat goed gebruiken en ook op luchthavens kan het een goede oplossing zijn om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen”. Dens start voor het einde van dit jaar met veldtests van het aggregaat. Het bedrijf wil dan vanaf volgend jaar seriematig produceren.  

Lees ook: Hoe mierenzuur waterstof makkelijker toepasbaar maakt