◀ Back to news overview

FullTank pakt haar rol als brandstofleverancier voor de DENS hydrozine aggregaat

Binnenkort starten DENS, ontwikkelaar van de Hydrozine aggregaat en FullTank, de brandstofleverancier van de bouwplaats, een pilotproject waarin de Hydrozine aggregaat getest gaat worden in het veld. Vanzelfsprekend is de aanvoer en de kwaliteit van de Hydrozine, verzorgd door FullTank, essentieel voor een succesvolle pilot. Hydrozine is de waterstofdrager en wordt ook mierenzuur genoemd.

We bevinden ons te midden van de energietransitie waarin de verduurzamings-doelstellingen niet mis zijn. Deze doelstellingen gaan we alleen maar behalen als we samen aan de slag gaan met de nieuwste innovatieve technologieën. Naast de reductie van CO2 zullen ook andere schadelijke emissies moeten worden teruggedrongen, denk daarbij aan de stikstofproblematiek en de gezondheidsrisico’s rondom schadelijke uitstoot van fijnstof.

‘De missie van DENS, om de energietransitie drastisch te versnellen, sluit aan bij onze visie’ zegt Hans de Baat, eigenaar van FullTank.

Met de installatie van 6 warmtepompen en 300 zonnepanelen op het dak is de start gemaakt met het verduurzamen van de AdBlue fabriek en het FullTank pand, zodat zij geheel zelfvoorzienend zullen worden. Daarnaast heeft FullTank als energieleverancier in Nederland en België een belangrijke rol in het leveren van brandstoffen op locatie tegen de laagste milieubelasting. In het kader van elektrificering van het bouwmaterieel en daarmee samenhangend het wisselen van accupakketten maakt FullTank de stap om de machines emissie loos op locatie te laden met de DENS aggregaat. De samenwerking spreekt dan voor zich.

DENS heeft een aggregaat ontwikkeld, die elektriciteit opwekt op basis van de waterstofdrager Hydrozine. Hydrozine maakt het mogelijk om grote hoeveelheden waterstof op te slaan en te transporteren. Het gebruik lijkt veel op dat van conventionele brandstoffen als diesel of benzine, hierdoor past het goed binnen de bestaande infrastructuur die FullTank al heeft staan. De Hydrozine wordt in het aggregaat terug omgezet naar waterstof en vervolgens in elektriciteit door een conventionele brandstofcel. Op deze manier kan waterstof op een gebruiksvriendelijke en veilige manier worden toegepast als duurzame energiebron.

‘In deze pilot gaat FullTank als brandstofleverancier de distributie verzorgen van Hydrozine en als supply chain specialist optreden. We verzorgen niet alleen de distributie, maar met onze FullTank sensor hebben wij inzicht in de actuele situaties zoals voorraden, voorspellingen en kunnen wij bijsturen indien nodig, zodat de klant altijd een volle tank heeft.’ De kennis en ervaring van FullTank moet DENS de mogelijkheid geven om het aggregaat direct in te kunnen zetten op iedere gewenste locatie inclusief de belevering van Hydrozine.