The DENS X2

DENS X2 is onze eerste commercieel verkrijgbare hydrozine-stroomgenerator. Het systeem stoot geen schadelijke emissies uit, zoals kooldioxide, zwaveloxiden, stikstofoxiden of roet, waardoor het een duurzaam en stil alternatief is voor de dieselgeneratoren.

Geen schadelijke uitstoot

Makkelijk tanken

Stil

100% Duurzaam

Long range & operating time

We (her)presenteren de toekomst

Wij stellen mierenzuur voor als oplossing om hernieuwbare energie op te slaan en te transporteren en zo de energietransitie vooruit te helpen.

Mierenzuur is een energierijke en vloeibare energiedrager, bestaande uit CO2 en H2O. Indien geproduceerd met hernieuwbare elektriciteit, is mierenzuur koolstofneutraal en heeft het geen schadelijke emissies. Bovendien kan mierenzuur door zijn vloeibare vorm gemakkelijk worden opgeslagen en vervoerd.

Mierenzuur is bijzonder geschikt voor stroomtoepassingen met een hoog stroomverbruik of die op afgelegen locaties werken, zoals generatoren, zwaar transport, de industrie en zware apparatuur.

[metaslider id="191"]  

Waarom mierenzuur?

Mierenzuur heeft betekenisvolle voordelen in vergelijking met andere vaak voorgestelde oplossingen voor hernieuwbare energie. Mierenzuur heeft een hogere energiedichtheid in vergelijking met waterstof en batterijen. Bovendien is het door zijn vloeibare vorm beter compatibel met de huidige energie-infrastructuur. Bovendien is mierenzuur niet explosief of brandbaar. Momenteel bedraagt de wereldwijde jaarlijkse mierenzuurproductie 750 kton met toepassingen in de leer-, voedings- en farmaceutische industrie. Deze productie wordt echter als niet-duurzaam ervaren door het gebruik van kooldioxide en energie uit fossiele brandstoffen. We streven naar de productie van duurzaam mierenzuur, wat zal leiden tot een gesloten koolstofcyclus.