Mierenzuur: Slimme oplossing voor het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving

Deze projecten zijn mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid.